Trichológia & Dermotrichológia

Trichológia

Trichológia je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom vlasovej pokožky a vlasov, ich prirodzenou čistotou, hygienou a komplexnou starostlivosťou o ne. Vznikla prepojením oblastí dermatológie, kozmetológie, biológie a genetiky. Dokáže odpovedať a pomôcť v otázkach problematiky vlasovej pokožky a vlasov v snahe o zlepšenie a udržanie kvality ich stavu.

Odbor trichológie je relatívne mladý. Vznikol na počiatku 19. storočia, avšak jeho najväčší rozmach nastal až v posledných dvadsiatich rokoch. Počty žien a mužov riešiacich problematiku vlasovej pokožky neustále rastú.

Mnohí z nás kladieme prehnaný dôraz na starostlivosť o vlasy a zabúdame pritom na starostlivosť práve o vlasovú pokožku. Toto vedie veľmi často ku vzniku alebo zhoršeniu stavu ochorenia vlasovej pokožky a problematiky s ňou spojenej.

Dermotrichológia

Dermotrichológia je súhrn postupov a metód vytvorený spoločnosťou Kapyderm Laboratories. Prostredníctvom dermotrichológie môžu kaderníctva, vlasové salóny, wellness salóny, salóny krásy, liečitelia, odborníci pracujúci s bylinkami a všetky súvisiace profesie vykonávať procedúry za pomoci našich produktov.

Dermotrichológiu vykonáva trichologička, či trichológ. Je to odborníčka/odborník, ktorý sa venuje terapiám ochorení vlasovej pokožky. Trichológ nie je lekárom. Trichológ na základe konzultácie s diagnostikou zistí vonkajšiu príčinu problému vlasovej pokožky a navrhne vhodný terapeutický postup v salóne a odporučí vhodné prípravky na doma.

Našou primárnou snahou je odvrátiť klientkinu/klientovu pozornosť od nákupu nekotrolovaného množstva produktov na základe reklamy a neodborných odporúčaní a zúfalého bezcielneho skúšania prípravkov pod ktorých tiahou pokožka často začne trpieť ešte viacej a nastáva začarovaný kruh a vznik ďalších problémov. Čím skôr sa takýto človek zverí do rúk odborníčky/odborníka (trichologičky/trichológa), tým je väčšia šanca na rýchle odstránenie problémov.

+421-907-692827
mail@monikakovac.sk
www.kapyderm.sk